top of page
Search

תו ISA – תומכי המערכת החיסונית – Immune System Advocates

התו הוא תו החסינות והוא נותן לכם גישה לתנועת "התעוררות הגדולה" שאליה מצטרפים מיליוני אנשים, שגם הם מכבדים את המערכת החיסונית שלהם ואת היכולות שלה. ההצהרה הבאה היא המניפסט של ארגון תומכי המערכת החיסונית: הארגון שלנו מבוסס על שמירה על אמונות אישיות, חירות ועל האמונה כי "הגוף שלי, הבחירה שלי".


ארגון תומכי המערכת החיסונית מאשר כי המחזיק בתו זה הוא בעל דעה צלולה ובריאות טובה. הוא/היא פועל/ת לפי חוקי הטבע והמדע, משתמש/ת בשכל הישר, ודואג/ת לגופו/ה כפי שהתכוון אלוהים, כמיטב יכולתו/ה.


הוא/היא לוקח/ת אחריות מלאה על בריאותו/תה ומשתמש/ת בכלים מעשיים, מידע, עצות רפואיות, מזון, פעילות גופנית, ניקוי רעלים, ויטמינים, תוספי תזונה, תרופות לטיפול בכל מחלה או תסמינים, כדי לרפא את עצמו/ה, או כמניעה של כל מחלה. הוא/היא שומר/ת לעצמו/ה את הזכות לבחור ולשמור על פרטיות כל המידע הרפואי שלו.


הוא/היא יודע/ת שהגוף שלו/ה נברא בצלם אלוהים עם כל החוכמה לקיים את עצמו. הוא/היא תומך/כת בגופו/ה כדי להישאר בריאים כל יום, לא רק כשיש מגיפה.


לאישור זה אין תאריך תפוגה, הוא אינו נתון לשינויים ולא יילקח מבעליו, אלא אם הוא/היא יבקשו זאת. אישור זה אינו מפלה איש. בעל/ת התו יכול/ה לשאת עמו/ה את התו הזה ולהתגאות בכך שגם הם שייכים למועדון מיוחד, שבו חברים אנשים מיוחדים.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page